NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání

DOMINO: Inspirujte se - zapojte se - vyhrajte!

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí v těchto dnech v souvislosti s naplňováním Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 všem pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol působících na českých školách příležitost zapojit se do již 8. ročníku celostátní soutěže DOMINO. Přihlašování do letošního ročníku proběhne od 28. 10. 2018...

Číst dál...

DOMINO: Inspirujte se - zapojte se - vyhrajte!

Cítit se v České republice jako doma

Praha, 10. října 2018.  Národní institut pro další vzdělávání uspořádal v konferenčním sále MŠMT  v Praze již 2. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince. Po přivítání účastníků vedoucím oddělení základního vzdělávání MŠMT Svatoplukem Pohořelým vystoupila se svou zdravicí ředitelka NIDV He...

Číst dál...

Cítit se v České republice jako doma

Jazyky v zrcadle jednoho století

Již posedmé připravují Národní institut pro další vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská komise ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a dalšími partnery mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti na školách s názvem Jazyky v zrcadle jednoho století, která se uskuteční 18. října 2018  v prostorách Ministerstva školství,...

Číst dál...

Jazyky v zrcadle jednoho století

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konfe...

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů. Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní ro...

Číst dál...

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů