NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

Letošní 33. ročník Soutěže v programování se koná ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) ve dnech 21. až 23. 6. 2019. Jedná se o jednu z patnácti soutěží, které garantuje NIDV a které organizačně zajišťuje jeho oddělení Talentcentrum. Cílem soutěže je prohloubit znalosti v programování a v používání softwaru u žáků zá...

Číst dál...

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

Má očekávání učitele vliv na úspěch žáka?

Komentované závěry amerického longitudinálního výzkumu realizovaného v letech 2002 až 2012 přináší článek PhDr. Terezy Škachové, Ph.D., který byl publikován v Učitelských novinách 24/2019. S úplným zněním textu, který vznikl v rámci projektu NIDV Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), se můžete seznámit na

Číst dál...

Má očekávání učitele vliv na úspěch žáka?

Největší setkání nadaných studentů z celé republiky

Opava hostila 41. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti V Opavě se ve dnech 14.–16. 6. 2019 sešla téměř stovka představitelů odborných a vědeckých institucí, učitelů vysokých, středních a dalších typů škol a téměř tři sta středoškolských studentů s ambicemi působit v budoucnu ve vědecké sféře. Cílem finálové přehlídky bylo posoudit a vy...

Číst dál...

Největší setkání nadaných studentů z celé republiky

NIDV obohatil stánkem Veletrh vědy

Na zajímavé akci s hojnou účastí učitelů i žáků se představil Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Na Veletrhu vědy, který se konal na začátku června v Letňanech, přivezl stánek s informacemi o aktuální činnosti. Hlavním tématem prezentace byla podpora talentovaných, které se NIDV dlouhodobě odborně věnuje prostřednictvím celorepublikové sítě Talnet. ...

Číst dál...

NIDV obohatil stánkem Veletrh vědy

S NIDV za zkušenostmi a poznáním do Holandska

I na střední škole je možné dělat vědu

Nejlepší češtináři budou soutěžit v Želivi

Pozvánka na moderované setkání ke Strategii 2030+

Práce vychovatelek ŠD a ŠK je nedílnou součástí vzdělávání

Nejpočetněji zastoupená jazyková soutěž vrcholí

Téma dne: Podpora bezpečnosti a prevence šikany ve školách

Jak a proč na GRV II