NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání

Další setkání s partnerem soutěže DOMINO

Komorní, příjemné a milé, tak by se mohlo charakterizovat setkání s dalším ze sponzorů Soutěžní přehlídky DOMINO, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v prostorách NIDV v  Praze. Zmíněným váženým hostem byla Lucie Jurystová, Project & Product manager společnosti Czechitas New Generation, která pomáhá „holkám, ženám i dětem“ poznat svět informačních te...

Číst dál...

Další setkání s partnerem soutěže DOMINO

Konference Cesta ke svobodě a demokracii

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pořádají dne 20. listopadu 2018 od 9 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ celostátní konferenci s názvem Cesta ke svobodě a demokracii. Konference je určena především učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů základníc...

Číst dál...

Konference Cesta ke svobodě a demokracii

Setkání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání

V budově NIDV v Jihlavě se uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání. Jednání bude zahájeno 15. 11. 2018 v 10 hodin. Předmětem jednání bude diskuze nad metodikou k reformě financování regionálního školství pro předškolní vzdělávání, seznámení s vyhlášením rozvojového programu „Finanční překrývání přímé pedagogické činnosti...

Číst dál...

Setkání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konfe...

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů. Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní ro...

Číst dál...

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů

Jak efektivně využívat volný čas dětí a mládeže

Trendy využití digitálních technologií ve školách

Mířit k vnitřní dokonalosti

Učitelé cizích jazyků se sejdou ve Zlíně

DOMINO: Setkání s partnery a sponzory soutěže

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově podmíněné násilí

Jak postupuje zavádění digitálních technologií ve školách?

Děti/žáci cizinci v českých školách