NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání

Setkání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání

V budově NIDV v Jihlavě se uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání. Jednání bude zahájeno 15. 11. 2018 v 10 hodin. Předmětem jednání bude diskuze nad metodikou k reformě financování regionálního školství pro předškolní vzdělávání, seznámení s vyhlášením rozvojového programu „Finanční překrývání přímé pedagogické činnosti...

Číst dál...

Setkání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání

Trendy využití digitálních technologií ve školách

V Kongresovém hotelu Jezerka v Seči proběhl ve dnech 12. –13. 11. již 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  Konference byla zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií ve vyučování. Důraz kladla na praktické ...

Číst dál...

Trendy využití digitálních technologií ve školách

Jak efektivně využívat volný čas dětí a mládeže

V letošním roce se Národní institut pro další vzdělávání nově zapojil a podpořil vzdělávání pracovníků zájmového a neformálního vzdělávání na velké mezinárodní akci konané 16. - 18. 11. 2018 v Hlinsku s názvem Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ).  CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a ...

Číst dál...

Jak efektivně využívat volný čas dětí a mládeže

Mířit k vnitřní dokonalosti

Dne 8. listopadu 2018 se od 9 hodin v budově krajského pracoviště NIDV v Brně, Křížová 22 uskuteční konference Etická výchova jako součást školy. Albert Schweitzer definoval etiku jako činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti. Dnes se etická výchova jako samostatný předmět vyučuje v 16 zemích Evropy. Jejím cílem je výchova morálně vyzrálého člověka,...

Číst dál...

Mířit k vnitřní dokonalosti

Učitelé cizích jazyků se sejdou ve Zlíně

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konfe...

DOMINO: Setkání s partnery a sponzory soutěže

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově podmíněné násilí

Jak postupuje zavádění digitálních technologií ve školách?

Děti/žáci cizinci v českých školách

Memorandum o spolupráci mezi NIDV a Fakultou pedagogickou...

Jak učitelé mění budoucnost