Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání šablona III/2.1 g); IV/2.1 g); 2.II/6 f)

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
šablona III/2.1 g); IV/2.1 g); 2.II/6 f) 
Termín konání:
2. října 2018, 8.30 - 15.00 
Místo konání:
NIDV Zlín, Potoky 267 
Lektor:
Ing. Jekatěrina Málková 
Doporučeno:
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitelé VOŠ, učitelé 2.stupně ZŠ 
Počet hodin:
Cena:
800 
Garant:
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu:
A36-04-23-182 
Číslo akreditace:
MSMT-6516/2017-1-405 

Anotace:

V rámci vzdělávacího programu proběhne seznámení s nástroji, technikami i pomůckami, které pomáhají při  navázání smysluplného pracovního vztahu, definování oblasti spolupráce mezi žákem/studentem a kariérovým poradcem,  při bližším (sebe)poznání žáků a studentů,  při mapování kompetencí, snů, přání, současného či budoucího stavu, při práci s představou reálné či imaginární pozitivní budoucnosti, při plánování cílů a praktické realizaci úkolů,  při aktivizaci a motivaci, při podpoře rozvoje komunikace a týmové spolupráce, i pro  získání zájmu a zvědavosti žáků a studentů, ke  zvýšení efektivity výuky apod.  Těmito technikami, nástroji a pomůckami jsou například: aplikované formy mentálního mapování,  technika koláže, práce s kartami (karty s příběhy, hodnotové karty, kiwi cards), asociační a  improvizační techniky,  nástroje pro mapování kompetencí žáků a studentů,  zážitková forma nestandardizovaného testu pro kariérové poradenství,  práce se  škálami a  s  internetovými aplikacemi vhodnými pro kariérové poradenství a pro mapování kompetencí.  Budou ukázány způsoby použití těchto nástrojů, možnosti i  možná rizika a zásady jejich použití. Součástí programu bude i aktivní zapojení účastníků.


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: