• Slide Basic 01

Francouzština „À la Rentrée“

Francouzština „À la Rentrée“

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
26. srpna 2021, 9:00 - 16:00
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D., doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D., PhDr. Michaela Mádlová, PhD.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Bc. Martina Šindelářová - martina.sindelarova@npi.cz ,mobil: 771 133 839
Číslo programu
K62-04-12-211
Číslo akreditace

Anotace

Kurz je určen zejména začínajícím učitelům a posluchačům doplňujícího studia CŽV,

zváni jsou ale všichni, kdo se chtějí odborně i pohodově naladit na nový školní rok.1. Jak hravě a efektivně přiblížit žákům slangovou a hovorovou francouzštinu jejich vrstevníků ve Francii

PhDr. Alena Polická, PhD.Období dospívání s sebou ve všech společnostech světa přináší generační revoltu a snahu o neotřelé vyjadřování. Z pozice učitele cizího jazyka je jistě vhodné začleňovat do výuky audiovizuální materiály, které vrstevníci vyučovaných žáků ve Francii považují za moderní a „in“, ale z důvodu značné efemérnosti a dynamiky mezigeneračních změn těchto identitárních referentů je pro učitele příprava materiálů, především pak pochopení nových výrazů, časově náročné. Hlavním cílem této části semináře bude představit základní metody analýzy slovotvorných postupů v dnešní slangové a hovorové francouzštině, benefity začleňování prvků imerzní metody pro vnitřní motivaci studentů, a v neposlední řadě budou na úryvcích z aktuálních hudebních a filmových hitů představeny lexikografické a korpusové nástroje, které mohou výuku zpestřit a zpřesnit. 2. Fonetika francouzštiny pro školní praxiPhDr. Mgr. Sylva Nováková, PhD. Zvuková stránka francouzštiny bývá pro začátečníky velkou motivací, kterou bohužel často z různých důvodů postupně ztrácejí. Úkolem vyučujícího je tedy potenciál této motivace, spolu s fonetickým výcvikem, využít k rozvoji všech jazykových prostředků a řečových dovedností. Tato část semináře jeho účastníkům přiblíží efektivní možnosti foneticko-fonologické průpravy a užitečné přístupy korektivní fonetiky. Praktický výcvik poukáže i na důležitost systematického rozvoje zvukové stránky jazyka v souvislosti s postupným objevováním a upevňováním psané podoby francouzštiny.3. Poslech s porozuměním ve výuce FLE

PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.Cílem semináře a jeho náplní je prezentovat, prakticky vyzkoušet a reflektovat didaktické aktivity v hodinách francouzského jazyka, které jsou zaměřeny na posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním. Zaměříme se na ukázku aktivit a osvědčených vybraných materiálů a zdrojů k využití v hodinách FJ, soustředíme se především na využití autentických materiálů ve výuce. Důležitou součástí semináře je sdílení zkušeností z vlastní výuky a jejich společná reflexe. Poznámka: V případě nepříznivé epidemiologické situace se akce bude konat v distanční podobě.