• Slide Basic 01

Anglický jazyk - jazykové dovednosti v praxi

Anglický jazyk - jazykové dovednosti v praxi

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
7. října 2021, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Jana Čadová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
780
Garant
Mgr. Hana Černá - hana.cerna@npi.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
U24-03-18-212
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Seminář si klade za cíl rozšířit metodické kompetence učitelů vyučujících anglický jazyk na základní škole a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Zařazené aktivity vedou učitele k reflexi a sebereflexi konkrétních vyučovacích postupů při procvičování a rovoji jazykových dovedností v anglickém jazyce. Učitelé budou nejprve identifikovat dílčí jazykové dovednosti, u kterých vnímají potíže při procvičování nebo při jejich efektivním rozvíjení, analyzovat příčiny neúspěchu, posuzovat jejich závažnost a prakticky vytvářet nové varianty postupů při  procvičování s přihlédnutím k věkové skupině žáků, které učí, a jejich potřebám. Účastníci budou mít v semináři prostor pro tvořivou práci, sdílení zkušeností, upevňování stávajících a vytváření nových dovedností a kompetencí. Výuka účastníků bude probíhat formou výměny, diskuzí, skupinové práce, individuální práce, důraz bude kladen na aktivní zapojení a praktické výstupy, sebereflexí a reflexí ze strany účastníků i lektora. Účastníci si vymění zkušenosti ze své praxe, které budou následně sdílet.Obsah semináře:moderní trendy v oblasti procvičování jazykových dovedností (přímé a nepřímé metody, induktivní a deduktivní postupy, kritické myšlení, spolupráce ve skupině, komunikace a kreativita, samostatnost a sebereflexe);aktivizační úlohy vhodné pro zapojení všech členů heterogenních skupin;akomodace a modifikace aktivit s přihlédnutím k potřebám žáků - herní prvky, prvky dramatizace, tvorba a úprava pracovnícj listů, jazykové hry;skupinová a párová práce a možnosti jejich vytváření;Dílčí témata:- multi-senzorické učení, fungování paměti, role znovu-vybavování, vizualizace;- procvičovací techniky zaměřené na rozvoj poslechu s porozuměním – opakovaný poslech, vizualizace, poslech se čtením;- procvičovací techniky zaměřené na rozvoj mluvení – diskuze vs prezentace; bezchybná vs plynulá promluva; konverzační techniky;- procvičovací techniky zaměřené na rozvoj čtení – slovní zásoba v kontextu, techniky rychlého čtení, čtení s porozuměním;- procvičovací techniky zaměřené na rozvoj psaní – rozvíjení textu, slovní zásoba v textu, práce s chybou – náprava, prezentace písemné práce; - akomodace a modifikace postupů s přihlédnutím na potřeby žáků;- návrhy na práci online;- vytváření pozitivní motivace a poskytování zpětné vazby;- zpracování a předvedení vlastních úloh;- evaluace, sebereflexe, výměna zkušeností a sdílení nových poznatků.


Poznámka: v případě nepříznivé situace převedeno na formu on-line