• Slide Basic 01

Jak na rozvoj kreativity a iniciativy žáků v přírodovědných předmětech na ZŠ

Jak na rozvoj kreativity a iniciativy žáků v přírodovědných předmětech na ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno, 9.00 - 15.30
Místo konání
všechna pracoviště NPI ČR
Lektor
Mgr. Hana Vojtová
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
790
Garant
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. - dana.vesela2@npi.cz ,mobil: 770 181 771
Číslo programu
N02-51-22-222
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

Obsahem kurzu je podpora a rozvoj kreativity žáků na 2. stupni ZŠ v přírodovědných předmětech nebo při mimoškolním či zájmovém vzdělávání.

Seminář je primárně zaměřen na práci s přírodovědně nadanými žáky.

Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi motivovat přírodovědně nadané žáky v souladu s jejich typem nadání. Naučí se používat diferencované úkoly v běžné třídě, tak aby byli saturováni i žáci nadaní.  Naučí se víceúrovňové úlohy tvořit i aktivně vyhledávat v dostupných zdrojích.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:


  • Vyhledávání talentovaných žáků.

  • Principy vzdělávání nadaných žáků.

  • Zlepšování schopnosti pedagogů motivovat žáky ke kreativnímu myšlení

  • Využití různých typů úkolů k podpoře motivace a kreativity

  • Rozšíření a obohacení učiva

  • Jak nastavit aktivity pro podporu kreativity nadání jako součást systému výuky.

  • Motivace žáků k tvůrčí činnosti na základě znalostí a dovedností.

  • Rozvíjet logické myšlení

  • Zdroje materiálů a úloh vhodných mj. pro nadané žáky.