• Slide Basic 01

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání (webinář pro management škol).

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání (webinář pro management škol).

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
2021
Místo konání
http://ekurzy.npicr.cz/course/view.php?id=131
Lektor
PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Irena Hošková, Mgr. Miroslav Litavský
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, psychologům, výchovní poradci, odborní pracovníci škols
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. - renee.grenarova@npi.cz ,tel.: 222 122 265, mobil: 778 885 345
Číslo programu
I79-51-11-211
Číslo akreditace

Anotace

Tento webinář poskytne managementu základních škol informace o tom, jak začít na škole systematicky podporovat  rozvoj nadání. Jedná se o sérii kratších videí, kde lektoři přiblíží vždy jedno téma:- jak začít s podporou nadání na škole,- vyhledávání a nominace nadaných žáků ve škole,- jak pečovat o nadané žáky ve škole,- legislativa,- spolupráce s PPP, krajskými sítěmi podpory nadání - NIDV, Mensou ČR a dalšími subjekty,- zapojení mimoškolních aktivit do systému péče o nadání na škole.Sledováním videí si účastníci semináře můžou rozdělit a dávkovat dle svých časových kapacit. K jednotlivým tématům bude podporována diskuze s lektory a účastníky navzájem v on-line prostředí kurzu. Také tam naleznete úložiště užitečných materiálů, metodik, návodů a odkazů, které budou užitečné při vytváření systému péče o nadání na škole. Účelem webináře je poskytnout ředitelům základní informace a pomoci jim se zahájením podpory nadání na škole. Na webinář navazuje seriál sedmi akreditovaných DVPP vzdělávacích programů určených pro školní koordinátory podpory nadání, kde jsou jednotlivá témata rozebrána podrobně.