• Slide Basic 01

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese  webinář

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
webinář
Termín konání
11.června 2021, 9:00-16:30
Místo konání
on-line
Lektor
Mgr. Markéta Pešťáková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, mistři odborné výchovy
Počet hodin
8
Cena
1400
Garant
Mgr. Darina Čermáková - darina.cermakova@npi.cz ,tel.: 567 571 814, mobil: 770 171 774
Číslo programu
L64-03-24-211-02
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

V semináři představujeme nejnovější poznatky pozitivní psychologie z oblasti životní spokojenosti. Účastníci jsou vedeni, aby získané poznatky aplikovali na svůj profesní život a směřovali tak k větší spokojenosti a životní pohodě ve svém povolání.

Důraz je kladen na individuální rozvoj silných stránek každého účastníka a jejich využití při hledání větší spokojenosti ve svém povolání pedagoga.

Součástí semináře je i představení příznaků syndromu burn-out a možností, jak tomuto syndromu předcházet. Věnujeme se rovněž účinným prvkům duševní hygieny, které jsou použitelné v povolání učitele.

Seminář je veden zážitkovou formou a důraz je kladen na aktivní zapojení všech účastníků.Vzdělávací plán:1. Nejnovější psychologické poznatky v oblasti well-being a životní spokojenosti

2. Pojetí pozitivní psychologie M. Seligmana

3. Fenomén flow

4. Praktická cvičení a sebezkušenostní aktivity napomáhající převedení teoretických poznatků do praxe a osobního i profesního života

5. Prevence syndromu burn-out, duševní hygiena v povolání učitele

6. Sdílení a diskuze 


Poznámka: možno zařadit i do 04 střední vzdělávání