• Slide Basic 01

Možnosti využití různých typů her v začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ

Možnosti využití různých typů her v začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
08. června 2021, 13.00 - 16.00
Místo konání
on-line
Lektor
Mgr. Klára Záleská, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům MŠ
Počet hodin
6
Cena
0
Garant
Mgr. Hana Lipenská - hana.lipenska@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 777 496 056
Číslo programu
T05-14-17-211
Číslo akreditace

Anotace

Seminář je určen pro pedagogy mateřských škol, kteří pracují v rámci své pedagogické praxe s dětmi cizinci či dětmi s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Pod odborným vedením lektorek budou účastníci seznámeni s procesem přípravy na příchod dětí s OMJ do třídy, s jejich adaptací v rámci režimu běžné mateřské školy. Dále lektorky upozorní na didaktická a metodická specifika práce s těmito dětmi. Podstatnou část programu budou tvořit osvědčené jazykové hry a aktivity, které budou moci pedagogové uplatnit ve svých třídách.1. Příprava učitele na nástup dětí s OMJ do třídy, seznámení s kulturním a jazykovým prostředím rodin nastupujících dětí s OMJ, příprava prostředí třídy a pomůcek, praktické příklady, kazuistiky (2 hodiny).2. Postupná adaptace dětí s OMJ na nové prostředí, role učitele v adaptačním procesu, specifika podpory, spolupráce a komunikace s rodinami dětí, praktické příklady (2 hodiny).3. Workshop - ukázky ze zásobníku jazykových her v modifikaci pro děti cizince a děti s OMJ, diskuse (2 hodiny).