• Slide Basic 01

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy  pro starší žáky

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
pro starší žáky
Termín konání
16. září 2021, 8.00 - 14.30
Místo konání
ZUŠ Zlín, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
Lektor
Rafaela Drgáčová
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Ing. Ladislava Hašková - ladislava.haskova@npi.cz ,mobil: 775 571 605
Číslo programu
U85-07-23-212-01
Číslo akreditace
MSMT-563/2020-2-108

Anotace

Pracovní dílna nabídne hudební výchovu jako radostně vnímaný a tvořivý proces od pohybu, her, říkadel, poezie, lidových i umělých písní, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám. V rámci dílny mají účastníci semináře možnost osvojit si formy hudební výuky zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti jejich žáků na všech stupních škol a ve všech ročnících na ZUŠ. Důraz bude kladen na propojení hudební, etické a ekologické výchovy, mezioborová spolupráce, skupinová (týmová) kooperace, propojení prvků dramatické a hudební výchovy, zapojení prvků Orffova Schulwerku, důraz na vlastní kreativitu učitele i žáka. Účastníci dílny se formou zážitkové pedagogiky seznámí s netypickými pracovními pomůckami (věci denní potřeby, dostupné pro každou školu i učitele, tzn. bez finančního zatížení (papírové ruličky, švihadla, cvičební gumy pro děti, kamínky, plyšové hračky, bublifuky, papírové utěrky) a jejich využitím během vyučování ve vlastních třídách. Důležitou roli hraje kreativita, přesahy témat do dalších výukových předmětů, činnostní pojetí výuky a skupinová kooperace. Důraz je kladen na schopnost uplatnit získané vědomosti a dovednosti při přípravě vlastních učebních celků i ŠVP.