• Slide Basic 01

Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ

Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ  Letní škola

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Letní škola
Termín konání
9. srpna - 13. srpna 2021
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
MAppLing. Monika Skořepová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
40
Cena
3500
Garant
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - simona.petrasova@npi.cz ,tel.: 466 046 138, mobil: 775 571 625
Číslo programu
G75-03-19-211
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Program je určený pro učitele AJ na 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost, procvičit vyjadřování v mluvené i psané podobě a získat nové nápady do výuky. Workshop probíhá v anglickém jazyce.Praktický workshop, ve kterém si učitelé zažijí roli žáka i učitele, se zaměřuje na rozvoj vyjadřování a to jak v mluvené, tak i ve psané podobě. Naučí se možnosti rozvíjet komunikaci u žáků, jak je naučit vyjádřit svůj názor, dotaz, připomínku i s použtím velmi jednoduché angličtiny. Zaměří se nejprve na komunikaci do třídy a poté i na doplňkové aktivity, vhodné pro obohacení výuky a rozvoj aktivní konverzace mezi žáky. Vyzkouší si metody pro odblokování žáků, které nechtějí mluvit, aktivity vhodné pro žáky s poruchami učení a v inkluzi. Součástí workshopu je i  práce s textem a postupný rozvoj kreativního psaní.Jednotlivé moduly: 1.modul: Ice breakers, Introducing one self, About me (8 vyuč. hod.), 2. modul: In the classroom – classroom management, pleasantries, working outside of the classroom (8 vyuč. hod.), 3. modul: Expressing oneself, questions and answers in steps, speaking and writing (8 vyuč. hod.), 4. modul: Pre-reading activities , working with very short texts (8 vyuč. hod.), 5. modul: Working towards creative writing, working with stories, diaries (8 vyuč. hod.).Během worskhopu si učitelé procvičí správnou výslovnost, naučí se používat vhodné fráze ke komunikaci v hodinách. V průběhu workshopu si učitelé shromáždí a vytvoří množství aktivit a nápadů, které poté uplatní při svojí výuce.


Poznámka: Ubytování (2400,-Kč) a stravování (plná penze 1500,-Kč) hrazeno samostatně.