• Slide Basic 01

Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CARS a CAST

Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CARS a CAST

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
12. listopadu 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
všechna pracoviště NPI ČR
Lektor
MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D.
Doporučeno
speciálním pedagogům, psychologům
Počet hodin
6
Cena
700
Garant
PhDr., Ph.D. Petra Novotná - petra.novotna@npi.cz ,mobil: 770 195 755
Číslo programu
21-55-33-18
Číslo akreditace

Anotace

V rámci teoretického úvodu budou účastníci seznámeni s problematikou poruch autistického spektra (PAS) – konkrétně s jejich historií a klasifikací, epidemiologií a etiopatogenezí, klinickým obrazem, komorbiditami, průběhem, prognózou a možnostmi terapie. V další části kurzu bude přehledně probrána diagnostika PAS – konkrétně kritéria MKN-10, role screeningu v časné diagnostice PAS, nástroje diagnostiky používané v České republice. Praktická část kurzu bude věnována rodičovskému dotazníku CAST (Childhood Autism Spectrum Test) – rozboru jednotlivých položek, způsobu administrace, vyhodnocení, interpretaci výsledků a observační škále CARS (Childhood Autism Rating Scale) – rozboru jednotlivých položek, způsobu administrace, vyhodnocení, interpretaci výsledků.