• Slide Basic 01

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ  on-line

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
on-line
Termín konání
25. listopadu 2021, 13.00 - 16.20
Místo konání
Online - MS Teams
Lektor
Mgr. Alice Kourkzi
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
S58-14-19-212
Číslo akreditace

Anotace

Blok 1 (45 min.)Vyjasnění pojmů čeština jako mateřský jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk.Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka.Čeština jako druhý jazyk a vztah k rámcovým dokumentům Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, Sebehodnotící deskriptory pro mládež. Blok 2 (90 min.)Seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem.Seznámení s dostupnými elektronickými a tištěnými materiály vhodnými pro výuku pro různé věkové kategorie. Blok 3 (45 min.)Organizace výuky češtiny jako druhého jazyka -  plánování výuky, tematický plán, příprava hodiny.Příklady dobré praxe škol.