• Slide Basic 01

Vzdělávací aplikace testu WISC-III

Vzdělávací aplikace testu WISC-III

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
07. prosince 2021, 09.00 - 17.00
Místo konání
všechna pracoviště NPI ČR
Lektor
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Doporučeno
psychologům
Počet hodin
8
Cena
960
Garant
PhDr., Ph.D. Petra Novotná - petra.novotna@npi.cz ,mobil: 770 195 755
Číslo programu
21-55-33-14
Číslo akreditace

Anotace

Vzdělávací program se zaměřuje na interpretační možnosti testu WISC-III a na jeho vzdělávací aplikace v oblasti psychologického poradenství. Součástí programu je nácvik užívání testu pro rozvoj potenciálu dítěte a práce s vlastními materiály účastníků kurzu (kasuistikami). Teoretická část zahrnuje následující tematické okruhy: teoretický základ testu, stručné shrnutí zásad jeho administrace a skórování. Praktická část je věnována výcviku uživatelů v interpretaci výsledků získaných pomocí tohoto testu se zaměřením na využití v poradenské praxi (interpretace výkonu pro účely pedagogického poradenství, tvorby individuálního vzdělávacího plánu, doporučení k domácí průpravě apod.), součástí je diskuse k nejčastějším chybám v interpretaci. Lektor se dále zaměří na rozšíření interpretačních přístupů k testu, hodnocení specifických profilů a praktický nácvik užití pracovního listu k vzdělávacím aplikacím. Vzdělávací program je určen pro účastníky s ukončeným magisterským studiem psychologie (podmínka pro přihlášení).