• Slide Basic 01

The Intelligence and Development Scales (IDS)

The Intelligence and Development Scales (IDS)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
25.října 2021
Místo konání
NPI ČR Praha 9 - Střížkov, Novoborská 372/8
Lektor
Mgr. Hana Burešová, Mgr. Alice Trávníková
Doporučeno
psychologové
Počet hodin
8
Cena
1520
Garant
PhDr., Ph.D. Petra Novotná - petra.novotna@npi.cz ,mobil: 770 195 755
Číslo programu
21-55-33-13
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Jedná se o základní kurz pro práci s diagnostickým nástrojem IDS. Tento test je výrazným způsobem ovlivněn testem Binet-Simon a je určen k diagnostice inteligence a vývojové úrovně u dětí. Ve svých subtestech se zaměřuje na zjišťování kognitivních předpokladů, motorických dovedností, sociálně-emočních kompetencí, matematických a jazykových schopností a výkonové motivace. Test IDS se snaží zachytit interakci těchto jednotlivých oblastí a postihnout tak profil dítěte v celé jeho komplexnosti. Jeho cílem je určit silné a slabé stránky zkoumaného dítěte a stanovit tak základ, z něhož pak vychází další intervenční a terapeutické postupy. Účastníci kurzu na základě absolvování kurzu získají kompetence k užívání testu v poradenské praxi.Podrobný obsah kurzu:Seznámení s problematikou diagnostiky inteligence a obecné vývojové úrovně za pomoci testu IDS - seznámení s teoretickými východisky, historií testu (1 výuková hod), strukturou a jednotlivými částmi diagnostického nástroje (2 hod), postupy jeho administrace včetně praktického zácviku (3 hod), vyhodnocení testu s použitím norem z manuálu i použití PC vyhodnocovacího programu, interpretace výsledků (1 hod), kazuistiky (1 hod).Kurz je určen pro účastníky s ukončeným magisterským studiem psychologie (podmínka pro přihlášení na kurz).