• Slide Basic 01

Oblastní workshop CJL

Oblastní workshop CJL  Práce s uměleckým textem v literární výchově na základní škole - online

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Práce s uměleckým textem v literární výchově na základní škole - online
Termín konání
14. května 2021, 15.00 - 18.00
Místo konání
MS Teams
Lektor
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Ing. Andrea Kotoučková - andrea.kotouckova@npi.cz ,mobil: 778 460 917
Číslo programu
21-44-18-PMK-OW-CJL-02
Číslo akreditace

Anotace

1. ObsahZhodnocení koncepcí literární výchovy v českém (československém školství) a vyvození závěrů pro současnou podobu výuky na základních školách, žánrově tematické a chronologické pojetí výuky ve školní praxe, výhody a úskalí jejich využití.Praktické aktivity zaměřené na naplnění cílů literární výchovy – umělecký text jako východisko výukových aktivit a nástroj k rozvíjení čtenářské gramotnosti, posílení čtenářských zkušeností a dovedností rozmanitými aktivitami s uměleckým textem, metody a formy práce k efektivnímu naplnění cílů výuky.Praktické aktivity s rozmanitými uměleckými texty, tituly s aktuální tematikou, reflektování nových tendencí v literatuře pro děti a mládež – komiks, slovo a obraz v literárním díle.Využité metody – název uměleckého díla jako nástroj interpretace, čtení s předjímáním, práce se vstupní stránkou příběhu, proměna textu změnou vypravěče, vyvození závěrů z vybrané ukázky, ilustrace, komiks a verbalizace obrazových sdělení.Pedagogické sdílení zkušeností, metod a forem práce, příklady inspirativní praxe.2. Vzdělávací cílÚčastníci kurzu získají konkrétní informace o aktuálním směřování literární výchovy na základní škole (viz také dokument Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2030+), posílí své dovednosti týkající se práce s uměleckým textem v literární výchově, vyzkouší si (prostřednictvím zaslaných elektronických podkladů při společných i individuálních aktivitách) různé metody pro práci s textem v závislosti na jeho tématu, žánru, konkrétním cíli výuky. Budou motivováni, aby získané poznatky a dovednosti aplikovali ve výuce literární výchovy.