• Slide Basic 01

Současné trendy ve školním stravování

Současné trendy ve školním stravování

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
14. září 2021, 9.00 - 13.30
Místo konání
NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Bc. Ladislava Svatošová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
500
Garant
Mgr. Eva Kopúnová - eva.kopunova@npi.cz ,tel.: 387 699 019, mobil: 775 571 636
Číslo programu
J61-01-13-211
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Vzdělávací program se zaměřuje zejména na současné trendy ve školním stravování, aktuální vyhlášky o školním stravování. Management řízení školního stravování představuje vnější a vnitřní faktory i vnitřní zdroje školní jídelny jako klíčové oblasti změn. Popisuje klíčovou roli vedoucí školní jídelny, volbu vhodné a úspěšné strategie,  stimulaci pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část programu rozebírá pojem výživových norem, finančních normativů na stravování, podmínky pro poskytování školního stravování, zajištění školního stravování mezi právnickou osobou a provozovatelem stravovacích služeb, rozsah poskytovaných služeb, doplňkovou činnost a vedení účetní evidence školní jídelny. Prvky organizační struktury, spolupráce se zřizovatelem (zásady efektivní komunikace), vztah mezi manažerským stylem a řídícími procesy, postup při řízení změn ve školní jídelně a úlohu vedoucí školní jídelny ve stravovacím procesu hospodářské činnosti (hostinské činnosti) provozované ve školních jídelnách. Vysvětluje pojem „Pitný režim“ v mateřských školách“ a „Pitný režim“ v základních školách – vysvětluje rozdíl obou pojmů v legislativě. Srovnává školní stravování v Česku a v jiných zemích EU. V interaktivní části programu si účastníci sami na základě osobních zkušeností a z pohledu svého stravovacího zařízení zhodnotí, jak jsou v současnosti průběžně naplňovány jednotlivé hlavní cíle školního stravování s ohledem na jejich cílovou skupinu strávníků. Co všechno obnáší pojem regionální potraviny. Tvorba vlastních receptur. Které receptury lze používat ve školním stravování. Co je doplňkové stravování a jak ho rozlišovat od stravování školního (včetně mzdových prostředků). Důležitost kalkulace stravy, i když není provozována doplňková činnost. Jak průkazně vést dokumentaci a kteří strávníci mohou být začleněni do sledovaných výživových norem. Jak splňovat výživové normy v komoditách mléka a tuků? Jak zlepšit stravování dětí (svačiny pro žáky základních škol). Co jsou to věcné náklady a mzdové náklady – výpočty.