• Slide Basic 01

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  on line MS TEAMS

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
on line MS TEAMS
Termín konání
on line i prezenčně; 8., 15., 22. a 29.září 2021; 6., 13. a 20. října 2021; 3., 10. a 24. listopadu;1., 8. a 15. prosince 2021; vždy 8.30-15.30 nce 2021; vždy od 8:30 do 15:30 hodin; 2021
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. Jiří Bakončík, Mgr., Bc. Ladislav Dvořák, PaedDr. Milan Štoček, Mgr. Pavel Zeman
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
8000
Garant
Mgr. Jitka Zavadilová - jitka.zavadilova@npi.cz ,mobil: 777 445 405
Číslo programu
K01-05-21-212
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní pedagogický institut České republiky a jeho krajská pracoviště.