• Slide Basic 01

Podpora začínající ředitelky mateřské školy

Podpora začínající ředitelky mateřské školy  MAP II

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
MAP II
Termín konání
únor 2021 - červenec 2021
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Kamila Bobysudová, PhDr. Marie Sládková, Mgr. Jitka Adamová, Ivana Egermaierová, Mgr. Eva Chvátalová, PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, - MŠ
Počet hodin
60
Cena
15000
Garant
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková - petra.hlavkova@npi.cz ,tel.: 770 199 058, mobil: 770 199 058
Číslo programu
I28-01-14-211
Číslo akreditace

Anotace

Cílem programu je maximálně a komplexně podpořit nově nastupující ředitelky mateřských škol/vedoucí učitelky prostřednictvím prezenčních/distančních seminářů a odborných diskuzí, stejně jako poskytnutím individuální pomoci ze strany přidělené uvádějící ředitelky-mentorky.V rámci seminářů budou probíhat odborné přednášky a workshopy z oblastí řízení školy jako instituce, řízení pedagogického procesu a vedení lidí. Prostor bude věnován také diskuzi, sdílení inspirativní praxe a argumentačně podpořené výměně názorů.Každá ze začínajících ředitelek získá další odbornou pomoc od "svojí" uvádějící ředitelky-mentorky v celkovém rozsahu 30 hodin. Forma podpory bude záviset na individuální potřebě každé účastnice (osobní setkání, telefonická či elektronická konzultace).Uvádějící ředitelky povedou záznamy o poskytované pomoci, který se stane podkladem pro průběžné supervize i závěrečnou reflexi. Zároveň bude uvádějícím ředitelkám v průběhu programu nabídnuta účast na  supervizním setkání (celkem 2x).Celý program adaptace začínajících ředitelek MŠ bude ukončen reflektivním setkáním všech aktérů, tj. zástupce projektového týmu MAP, ČŠI, začínající ředitelky, uvádějící ředitelky, NPI Plzeň.Časový harmonogram:Prezenční semináře (únor - červenec 2021), přehled témat:1. Kultura osobního projevu (11. 2. 2021, 4 vyučovací hodiny) 2. Kvalita předškolního vzdělávání - model Kvalitní školy, výsledky inspekční činnosti (18. 3. 2021, 4 vyučovací hodiny) 3. Řízení pedagogického procesu - vzdělávací nabídka školy, RVP a ŠVP, vč. InspIS (15. 4. 2021, 4 vyučovací hodiny) 4. Finanční řízení školy - finanční toky, pravidla financování, aktuální změny, výkaznictví (13. 5. 2021, 4 vyučovací hodiny) 5. Aktuální změny školské legislativy - výklady novel stěžejních školských právních předpisů v dokumentaci MŠ (10. 6. 2021, 4 vyučovací hodiny)   6. Kulatý stůl "Začínáme" - moderovaná diskuze (4. 2. 2021 a 10. 6. 2021, 2x 2 vyučovací hodiny) Uvádění, únor - červenec 2021:Poskytování odborné pomoci začínajícím Ř MŠ ze strany uvádějících Ř MŠ v celkovém rozsahu 30 hodin. Uvádějící ředitelky povedou záznamy o poskytované pomoci, zároveň jim bude v průběhu programu nabídnuta účast na  supervizním setkání (22. 4. 2021 a 10. 6. 2021, 2x 2 hodiny) Závěrečné reflektivní setkání, červenec 2021:Vyhodnocení programu proběhne formou závěrečného reflektivního setkání za přítomnosti všech aktérů, tj. zástupce projektového týmu MAP, ČŠI, začínající ředitelky, uvádějící ředitelky, NPI Plzeň. Prezentovány budou i další možnosti profesního rozvoje absolventek programu (1. 7. 2021).