• Slide Basic 01

Skupinová konzultace - online

Skupinová konzultace - online  Málotřídní škola v roce 2021.

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Málotřídní škola v roce 2021.
Termín konání
6. května 2021 - 13:00 - 14:30, 20. května 2021 - 13:00 - 14:30
Místo konání
Lektor
Mgr. Miloš Novotný
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Kateřina Salavová - katerina.salavova@npi.cz ,tel.: 222 122 365, mobil: 770 125 142
Číslo programu
21-46-12-SKO-13
Číslo akreditace

Anotace

Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Obsah skupinových konzultací reflektuje aktuální potřeby vedení škol v oblasti pedagogického vedení a řízení (v rámci osobního profesního rozvoje) dle jednotlivých druhů škol. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení zvoleného tématu a práci s ním. Skupinovou konzultaci Málotřídní škola v roce 2021 moderuje Mgr. MiIoš Novotný, dlouholetý pedagog a ředitel málotřídní školy, v současnosti autor vzdělávacích materiálů AMOS.Obsahem skupinové konzultace bude sdílení vizí a zkušeností z předcházejícího roku, které lze aplikovat do nového roku. Nové náměty a nápady pro rok 2021.  Konzultace je určená pro ředitele vesnických málotřídních škol.Konzutace bude mít na sebe navazující dvě části. 


Poznámka: online podpora