• Slide Basic 01

Podpora nadání v ZUŠ

Podpora nadání v ZUŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line.

Podtitul
Termín konání
23.8. - 24.8.2021
Místo konání
Učebna NIDV - všechna pracoviště
Lektor
Mgr. Helena Kumperová, Mgr. Lucie Valentová
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
16
Cena
1100
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
A54-07-21-211
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Vzdělávací program reaguje na nově platnou legislativou, tj. vyhláška 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a též v souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., kdy dochází ke změně terminologie v klasifikaci speciálních vzdělávacích potřeb. Oproti původnímu dělení na zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a též sociální znevýhodnění, či sociokulturní znevýhodnění i nadání, jsou nyní nazývány „speciálními vzdělávacími potřebami“.

Mediální pozornost je věnována primárně žákům, kteří mají obtíže se zvládnutím vzdělávacích programů v běžné škole. Nadaní a jejich nadání nedostávají dostatek pozornosti. Pro jejich potřeby a rozvoj se využívají formy podpory vycházející z podpůrných opatření, blíže uvedených v příloze vyhlášky 27/2016 Sb., které jsou rozděleny do pěti stupňů, o jejichž doporučení rozhoduje školské poradenské zařízení, tj. PPP, nebo SPC. Ovšem před doporučením poradenského zařízení nemusíme jen čekat, ale prvním krokem je plán pedagogické podpory pro nadané žáky ZUŠ.Vzdělávací program je velmi vhodný pro konkrétní kolektiv učitelů a je členěn na 2 moduly po 8 vyučovacích hodinách:1. modul: Plán pedagogické podpory pro nadané žáky ZUŠ – workshop (8 hod.)2. modul: Konzultace (hromadná/individuální) k tvorbě plánu pedagogické podpory pro mimořádně nadané žáky ZUŠ a k zajištění potřebných podpůrných opatření (8 hod.)