• Slide Basic 01

I němčina může bavit

I němčina může bavit

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
podzim 2021
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ
Počet hodin
8
Cena
570
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
G91-03-21-211
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Němčina, která se na většině českých škol učí jako další cizí jazyk, patří k jazykům, po kterých dnes volá řada firem a zaměstnavatelů. Ačkoli je často v našich oblastech spojována spíše s negativními konotacemi typu: je to těžký jazyk, je němčina jazyk jako každý jiný živý jazyk a má přirozeně svá pozitiva i negativa. Co ale spíše negativně ovlivňuje vnímání německého jazyka v naší zemi, to je způsob jeho výuky. Němčina nemusí být jen dril gramatických jevů a nekonečné nezáživné opakování lexikálních jednotek. I němčinu lze učit zábavným a efektivním způsobem a rozvíjet prioritně řečové dovednosti a schopnosti potřebné jazykové improvizace. V semináři budou představeny nejnovější teorie ohledně procesů učení se cizích jazyků (např. z publikace M. Grein, Neurodidaktik)  a zejména  konkrétní metodické postupy, které účastníkům umožní seznámit se s novými metodami práce se slovní zásobou, gramatickými strukturami a především s  postupy výuky podporující rozvoj komunikativní kompetence ve všech jejích rovinách. Jedná se o různorodé aktivity, jejichž společným jmenovatelem je možnost  aktivního zapojení celé třídy, akceptace různých učebních stylů,  podpora haptických a kinetických učebních typů a neotřelý styl práce ( např. aktivity: Menschenmemory, Elfchen, Diamant, Mein Wappen, Wer ist hier ein Lüger, Lieblingsgetränk, Mein tolles Wochenende, Rate mal, etc.). Součástí obsahu semináře bude i diskuse o problematice výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka na českých školách, problematika aktivizace a motivace žáků a otázka role němčiny jako dalšího cizího jazyka v procesu vzdělávání českých žáků.