• Slide Basic 01

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  databáze zájemců o studium ve školním roce 2021/22

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
databáze zájemců o studium ve školním roce 2021/22
Termín konání
zahájení na přelomu září a října; čtvrtky 1x/14 dní
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Hynek Nespěšný, Mgr., Bc. Ladislav Dvořák, Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Mgr. Hana Treuová, Bc. Jaroslav Kocián
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
8000
Garant
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. - dana.vesela2@npi.cz ,tel.: 543 541 270, mobil: 770 181 771
Číslo programu
K01-05-22-212
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště. 


Poznámka: Celkový poplatek činí 8000,- Kč, je rozdělený na dvě částky po 4000,- Kč.