• Slide Basic 01

Skupinová konzultace - online

Skupinová konzultace - online  Vytváření pozitivního klimatu ve škole

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Vytváření pozitivního klimatu ve škole
Termín konání
13. dubna 2021, 9.00 - 12.30
Místo konání
MS Teams
Lektor
Mgr. Bc. Jana Smetanová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Ing. Radka Heřmánková - radka.hermankova@npi.cz ,tel.: 466 046 114, mobil: 770 171 677
Číslo programu
21-46-19-SKO-01
Číslo akreditace

Anotace

online podpora

Téma vedení dětí a dospělých má mnoho společného. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii školy. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory jsou základními motivačními nástroji. Skupinová konzultace je zaměřena na moderní pojetí vedení lidí. Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Obsah skupinových konzultací reflektuje aktuální potřeby vedení škol v oblasti pedagogického vedení a řízení (v rámci osobního profesního rozvoje) dle jednotlivých druhů škol. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení zvoleného tématu a práci s ním.