• Slide Basic 01

Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
13. května 2021, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Michal Svoboda
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitel - metodik prevence, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Mgr. Jitka Šimsová - jitka.simsova@npi.cz ,tel.: 222 122 311, mobil: 775 571 620
Číslo programu
Z04-03-12-211
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Online komunikaci v prostředí Internetu lze zneužít k útokům na jiné osoby. Charakter a míra nebezpečnosti těchto útoků je rozmanitá, od verbálního, často vulgárního napadání přes manipulativní agresivní komunikaci až po cílenou snahu o sexuální zneužití oběti. Během vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s běžnými typy útoků a s technickými, organizačními i výchovnými preventivními i následnými opatřeními, která lze při eliminaci těchto útoků použít. Podrobný přehled témat výuky: On-line a off-line komunikační služby Internetu, chat, e-mail, distribuce souborů, sociální sítě. Nepřátelské chování na Internetu (flaming), urážky, nadávky a vyhrožování. Manipulace s cílem sexuálního zneužití oběti (kybergrooming, childgrooming). Obtěžování a pronásledování oběti (stalking). Kyberšikana. Pornografie a Dětská pornografie. Alternativní komunikace (GSM sítě). Technické prostředky (hardwarové a softwarové) pro potlačení útoků. Represivní prostředky (legislativa, školní předpisy, role učitele a policie). Výchovná prevence (pozitivní školní a rodinné klima, výchova k mravním hodnotám). On-line podpora (např. servery E-Bezpečí http://www.e-bezpeci.cz/ a SaferInternet http://www.saferinternet.cz/, on-line poradny). Možnosti a zásady intervence.


Poznámka: Proběhne on-line v MS Teams