• Slide Basic 01

Skupinová konzultace - online

Skupinová konzultace - online  Podpora vzájemného učení pedagogů – školy jako učící se organizace

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Podpora vzájemného učení pedagogů – školy jako učící se organizace
Termín konání
8. dubna 2021, 13:00 - 17:00
Místo konání
MS Teams
Lektor
Mgr. Anna Doubková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Ing. Andrea Kotoučková - andrea.kotouckova@npi.cz ,mobil: 778 460 917
Číslo programu
21-46-18-SKO-02
Číslo akreditace

Anotace

online podpora

Podpora vzájemného učení pedagogů – školy jako učící se organizaceZ každé zkušenosti se lze něco naučit. Umějí se učitelé vzájemně podporovat ve vlastním učení? Co může udělat vedení školy, aby vzájemné učení nastávalo? Jak vytvářet ve škole atmosféru, kdy vidíme příležitosti k učení? Jaké jsou zkušenosti účastníků? Co v praxi funguje a co málo nebo vůbec? Společně budeme formulovat odpovědi na uvedené a další otázky. V rámci skupiny očekáváme aktivní zapojení účastníků.Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Témata konzultací budou reflektovat aktuální potřeby pedagogického vedení a řízení dle typu školy nebo individuálních potřeb školy, popř. dle pozice v managementu školy. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení tématu a práci s ním.