• Slide Basic 01

Manažerské personální trivium

Manažerské personální trivium

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
7. a 21. dubna 2021 a 5. května 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
on-line, pomocí MS Teams
Lektor
Ing. et Ing. Soňa Španielová, MBA
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
20
Cena
1390
Garant
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - simona.petrasova@npi.cz ,tel.: 466 046 138, mobil: 775 571 625
Číslo programu
I47-01-19-211
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Seminář se může konat i mimo pracoviště.

Cyklus seminářů, který se věnuje jednotlivým základním ( trivium) metodám rozvoje lidských zdrojů a jejich efektivitě. Seminář je určen pro vedoucí pracovníky všech typů škol, kteří chtějí získat nové poznatky nebo si rozšířit dosavadní znalosti v řízení lidských zdrojů. Cyklus je rozdělen do jednodenních bloků: 1. Personální management – současné řízení lidských zdrojů, funkce a úloha řízení lidských zdrojů, personální činnosti, role vedoucího pracovníka školy v řízení lidských zdrojů. 2. Personální činnosti-výběr a přijímání pracovníka, vedení výběrového rozhovoru, řízení a vedení, manažerské styly, situační vedení, delegování. 3. Pracovní vztahy-lokustrategie jednání s různými typy osobností, komunikace v organizaci, trénink podávání zpětných vazeb, rozbor modelových situací, prezentace a sebeprezentace.V prvním bloku (6hod.) budou účastníci seznámeni se současnými základní mi aspekty personálního managementu neboli s nově terminologicky definovanou oblastí, která se zabývá rozvojem lidských zdrojů. Jednotlivá podtémata budou zaměřena na podporu koncepce řízení lidských zdrojů. Teoretický výklad bude doplněn názornými ukázkami příklady z praxe. Druhý modul (8 hod.) podpoří a rozšíří výchozí první téma s tím, že budou prezentovány modelové situace v jednotlivých tématech a účastníci si je budou moci simulativně vyzkoušet. Jednotlivé situace budou hodnoceny a diskutovány. Třetí modul (6 hod.) je koncipován tak, že se opět počítá s osobním zapojením účastníků. Volí si evaluační nástroje a provádějí evaluaci malého cyklu. Na závěr obdrží účastníci Osvědčení o absolutoriu.