Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk

Podtitul

Termín konání

4. října 2021, 9.00 - 16.00

Místo konání

NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Lektor

PhDr. Martina Sanollová

Doporučeno

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovní poradci, asistenti pedagoga, speciální pedagogové

Počet hodin

8

Cena

0

Garant

Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618

Číslo programu

B30-14-19-212

Číslo akreditace

MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Seminář je koncipován jako úvod do problematiky výuky ČJ jako druhého jazyka (dále jen ČJD) na ZŠ. Je určen pro začínající učitele ČJD na ZŠ, a to jak pro pedagogické nováčky, tak učitele češtiny s praxí, kteří zatím neměli s češtinou pro cizince zkušenosti. Na semináři budou účastníci seznámeni s těmito tématy:
  • rozdílnosti i shody výuky ČJ a ČJD, propojení školní češtiny s češtinou pro cizince  (1 hod.),

  • komunikační přístup při výuce ČJD, základní řečové dovednosti (2 hod.),

  • výslovnost jako základ úspěšné komunikace (1 hod.),

  • význam a důležitost procvičování gramatiky a pravopisu (1 hod.),

  • herní, zábavné, párové a skupinové aktivity (2 hod),

  • hodnocení a diagnostika žáků cizinců (1 hod.). 


Copyright © 2019 NIDV