• Slide Basic 01

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
27. dubna 2021, 17.00 - 18.00
Místo konání
webinář
Lektor
Mgr. Iva Škaloudová
Doporučeno
pedagogům MŠ
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
Mgr. Gabriela Kynclová - gabriela.kynclova@npi.cz ,tel.: 222 122 350, mobil: 774 315 142
Číslo programu
21-47-11-OD-MS-2V-02
Číslo akreditace

Anotace

Místo vysílání Hradec Králové

Cílem webináře je přiblížit účastníkům vzdělávací cíle v mateřské škole, jejich hierarchii, vzájemné vztahy a vazbu k RVP PV. Pochopit jejich význam a smysl pro každodenní pedagogické činnosti s dětmi. Pochopit komplexní pojetí cílů při rozvíjení rozumové, sociální i osobnostní oblasti dítěte. Naučit je prakticky formulovat dlouhodobé a operativní cíle reflektující vzdělávání vedoucí k činnostním výstupům a klíčovým kompetencím. Naučit je cílevědomě plánovat činnosti s dětmi, konkretizovat pedagogické cíle a využívat je při stanovení vhodných metod a postupů.