• Slide Basic 01

Oblastní workshop I. ZS

Oblastní workshop I. ZS  Formativní hodnocení v praxi

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Formativní hodnocení v praxi
Termín konání
30. března 2021, 13.00 - 17.00
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Jaroslav Vyskočil - jaroslav.vyskocil@npi.cz ,tel.: 770 171 665, mobil: 770 171 665
Číslo programu
21-44-17-PMK-OW-I.ZS-01
Číslo akreditace

Anotace

Formativní hodnocení v praxi  Obsah – témata programu Základní témata krajského workshopu: Principy formativního hodnocení (tři základní otázky řídící formativní hodnocení)  Respektující komunikace a podávání zpětné vazby popisným jazykem Techniky pro odpovídání všech žáků najednou a získávání zpětné vazby od žáků  Kriteriální hodnocení Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení Využití online aplikací pro formativní hodnocení Témata budou přestavena především na konkrétních příkladech jejich aplikace. Pozornost  bude věnována technikám, jako je například semafor, tříbarevný test, tři hvězdičky a přání, technika sendviče a další. Během workshopu účastníci zformulují zpětnou vazbu k práci žáka a pokusí se upravit předložená kritéria či vytvořit kritéria (sadu kritérií) na základě práce žáka. Dále účastníci shlédnou video zachycující dobrý příklad využití formativního hodnocení v hodině matematiky. Prostor bude pro odbornou diskuzi nad jednotlivými technikami a jejich možnostmi využití v praxi účastníků a celkově možnostech a předpokladech zavádění formativního hodnocení. Na závěr workshopu každý účastník navrhne techniku, kterou zavede či zlepší ve své výuce.   Vzdělávací cíl Účastník získá přehled o základních principech a metodách formativního hodnocení, o různých technikách formativního hodnocení, které může využít při výuce. Bude motivován k tomu, aby formativní hodnocení aplikoval ve své pedagogické praxi.