Dobrá praxe v příkladech aneb hry plné nápadů a fantazie

Podtitul

Termín konání

bude upřesněno

Místo konání

NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15

Lektor

Mgr. Petra Mlýnková

Doporučeno

pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, ostatní pracovníci ve vzdělávání (zájmové a neformální, NNO apod.)

Počet hodin

8

Cena

1000

Garant

Bc. Martina Krumpolcová - martina.krumpolcova@npi.cz ,tel.: 353 590 369, mobil: 775 755 038

Číslo programu

C27-09-15-212

Číslo akreditace

MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Svět plný fantazie je součástí dětského života. Prostřednictvím her rozvíjejících fantazii a tvůrčí myšlení probouzíme u dětí individuální a tvořivé schopnosti, vycházející z přirozeného, hravého a fantazijního vztahu ke skutečnosti.Prostřednictvím semináře se seznámíme s velkým množstvím námětů pro tvořivé hry a činnosti a zajímavé nápady pro pestrou a mnohotvárnou činnost. Nabízené aktivity směřují k prožitku, zobrazování dětských představ, k využívání již dříve získaných vědomostí a dovedností. Nápady a náměty jsou určené pro děti mladšího školního věku.Přehled výuky Hry plné nápadů a fantazie
  • Hry plné písmenek

  • Hry plné čísel

  • Kolektivní hry

  • Hry spojené s pohybem

  • Výtvarné hry, nápady a náměty


Copyright © 2019 NIDV