• Slide Basic 01

Rizikové chování dětí a mládeže

Rizikové chování dětí a mládeže  On-line

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
On-line
Termín konání
8.4. a 13.4. 2021, vždy 14:00-17:30
Místo konání
on-line
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
890
Garant
Mgr. Hana Černá - hana.cerna@npi.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
O46-03-18-211
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Obsah programu: Pojmy- negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti atd. Vymezení pojmu rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie; Zvýšeně rizikové děti- lehká mozková dysfunkce- LMD, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, apod.; Rizikové situace; Úloha školy v prevenci sociálně patologických jevů-kompetence; Příznaky posttraumatické stresové poruchy; Syndrom CAN - týrané dítě-příznaky a způsoby; Možnosti školy při řešení rizikových situací.