Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Podtitul

Termín konání

únor 2021

Místo konání

NPI ČR Liberec, Masarykova 28

Lektor

Mgr. Jiří Dvořák, PaedDr. Josef Rydlo, PaedDr. Milan Štoček, Mgr. Pavel Zeman

Doporučeno

ředitelům škol a školských zařízení

Počet hodin

124

Cena

8000

Garant

Mgr. Hana Lipenská - hana.lipenska@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 777 496 056

Číslo programu

K01-05-17-211

Číslo akreditace

MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště. 


Copyright © 2019 NIDV