• Slide Basic 01

Skupinová konzultace - online

Skupinová konzultace - online  Vedení lidí - Podpora vzájemného učení pedagogů – školy jako učící se organizace

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Vedení lidí - Podpora vzájemného učení pedagogů – školy jako učící se organizace
Termín konání
13. dubna 2021, 9.00 - 13.00
Místo konání
MS TEAMS - online
Lektor
Mgr. Anna Doubková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Ing. Bc. Michaela Urbancová - michaela.urbancova@npi.cz ,mobil: 773 798 978
Číslo programu
21-46-13-SKO-02
Číslo akreditace

Anotace

online podpora

Z každé zkušenosti se lze něco naučit. Umějí se učitelé vzájemně podporovat ve vlastním učení? Co může udělat vedení školy, aby vzájemné učení nastávalo? Jak vytvářet ve škole atmosféru, kdy vidíme příležitosti k učení? Jaké jsou zkušenosti účastníků? Co v praxi funguje a co málo nebo vůbec? Společně budeme formulovat odpovědi na uvedené a další otázky. V rámci skupiny očekáváme aktivní zapojení účastníků.Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Obsah skupinových konzultací reflektuje aktuální potřeby vedení škol v oblasti pedagogického vedení a řízení (v rámci osobního profesního rozvoje) dle jednotlivých druhů škol. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení zvoleného tématu a práci s ním.