• Slide Basic 01

Skupinová konzultace - online

Skupinová konzultace - online  Vedení lidí - Vyhodnocování a využití zkušeností z distanční výuky

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Vedení lidí - Vyhodnocování a využití zkušeností z distanční výuky
Termín konání
24. března 2021, 9.00 - 13.00
Místo konání
MS TEAMS - online
Lektor
Mgr. Anna Doubková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Ing. Bc. Michaela Urbancová - michaela.urbancova@npi.cz ,mobil: 773 798 978
Číslo programu
21-46-13-SKO-01
Číslo akreditace

Anotace

online podpora

Společně prozkoumáme a provedeme reflexi období distanční výuky. Pod různými úhly pohledu se na toto období společně podíváme pojmenujeme výhody a rizika tohoto způsobu výuky. Co lze z této zkušenosti vytěžit pro budoucnost? V rámci setkání se předpokládá aktivní zapojení účastníků.Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Obsah skupinových konzultací reflektuje aktuální potřeby vedení škol v oblasti pedagogického vedení a řízení (v rámci osobního profesního rozvoje) dle jednotlivých druhů škol. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení zvoleného tématu a práci s ním.