• Slide Basic 01

Polytechnická výchova v MŠ

Polytechnická výchova v MŠ  vhodné pro šablonu 2.I/6 g)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
vhodné pro šablonu 2.I/6 g)
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Zlín, Potoky 267
Lektor
Václava Tmejová
Doporučeno
učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
880
Garant
Mgr. Marcela Chvátalová - marcela.chvatalova@npi.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 731 503 764
Číslo programu
C68-02-23-211
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

hledáme náhradní termín prezenční výuky

Vzdělávací program je zaměřen na začlenění polytechnické výchovy do ŠVP PV.  Společně si prakticky vyzkoušíme vytvoření několika projektů s využitím stavebnic, konstruktivních her a dalších polytechnických činností cílených na rozvoj klíčových kompetencí. Důraz bude kladen na rozvoj hrubé i jemné motoriky, pracovních schopností, dovedností. zaměříme se také na konkrétní možnosti seznamování dětí s různorodými materiály a nabídneme věkově přiměřené aktivity, během kterých mohou děti i méně běžné materiály zpracovávat .

Zařazeny budou ukázky, jak rozvíjet samostatnost, logické myšlení, kreativitu dětí při hledání vlastních pracovních postupech, při přípravě pomůcek.

Účastníci budou mít možnost zhodnotit, nakolik jsou sami schopni poskytnout dětem dostatek prostoru pro jejich samostatné činnosti tak, aby do jejich práce zasahovali jen v míře nezbytně nutné.