• Slide Basic 01

Ekohrátky pro předškoláky

Ekohrátky pro předškoláky

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Jana Venclová
Doporučeno
učitelé MŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové
Počet hodin
8
Cena
880
Garant
Mgr. Marcela Chvátalová - marcela.chvatalova@npi.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 731 503 764
Číslo programu
C37-02-23-211
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

hledáme náhradní termín prezenční výuky

Vzdělávací program je rozdělen do dvou částí. 1/ Vysvětlíme si pojmy Trvale udržitelný rozvoj; Ekosystémy; EVVO v prostředí mateřské školy, enviromentální výchova a vzdělávání v projektech MŠ.

2/ další část bude zaměřena na praktické činnosti na jednotlivé projekty s enviromentální tématikou - Kamenohrátky, Papírování, Vejcohrátky, Ptačí svět, atd.

Rovněž si přiblížíme netradiční činnosti určené dětem předškolního věku, které rozvíjejí odpovědnost za vlastní chování k životnímu prostředí, učí děti šetrnému přístupu k přírodě.

Tvořivá pracovní dílna, zaměřená na  práci s ekologickými tématy,  jako jsou třídění odpadů v prostředí MŠ, recyklace odpadů a jejich  následné využití,  použití  odpadových materiálů  při  rozvoji  jemné i hrubé motoriky, ve výtvarně estetických činnostech apod.

Představení také svátku Den Země v historických souvislostech, přiblížení možných způsobů, jak tento svátek oslavit v prostředí mateřské školy, jak využít spolupráce s rodiči a veřejností.

Na závěr účastníci obdrží metodický materiál s podrobným rozpracováním tohoto tematického celku do všech 5 vzdělávacích oblastí RVP PV.