• Slide Basic 01

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
25. října 2021, 8.00 - 15.00
Místo konání
online – MS Teams
Lektor
Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
A11-01-19-212
Číslo akreditace
MSMT-20803/2020-4-579

Anotace

Vzdělávací program představuje právní předpisy a dokumenty, které se  vztahují k oblasti společného vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření.Témata semináře:I.                    Rozbor dílčích kroků a identifikace možností všech účastníků procesu společného vzdělávání – žák, rodiče, učitel, škola, školské poradenské zařízení, lékaři, orgán veřejné moci, revizní pracoviště.II.                  Kompetence jednotlivých účastníků v nastaveném systému a možná úskalí při vzájemné komunikaci a předávání informací. Možnosti spolupráce.III.               Rozbor a míra efektivity používaných dokumentů, které jsou určeny pro předávání informací.IV.               Revize zprávy a doporučení vydaných školským poradenským zařízením. Charakteristika dokumentů, jejich náležitosti, postupy a nakládání ve smyslu zajištění ochrany osobních dat dětí, žáků a studentů.V.                 Vzájemné předávání zkušeností s danou problematikou z terénu. Diskuze a návrhy, jakým způsobem zkvalitnit vzájemnou spolupráci.