• Slide Basic 01

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně  Online

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Online
Termín konání
15. března a 19. dubna 2021, 8.00 - 15.00
Místo konání
online – MS Teams
Lektor
Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, psychologům, speciální pedagogové
Počet hodin
16
Cena
1300
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
B28-01-19-211
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Dvoudenní seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na  šikanu žáků vůči učiteli. Základní metodické postupy v řešení obtížných situací  se naučí účastnici aplikovat ve školní praxi. První část je zaměřena na přípravu účastníků ve speciální teorii, zejména diferenciální diagnostice, na praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. V druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikaci šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům:

a) Jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

b) Krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

PROGRAM

 PRVNÍ DEN (8 hod.)

I. blok semináře

Vstupní informace o problematice šikanování.

Workshop: Diferenciální diagnostika. Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kritérií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)

II. blok semináře

Speciální teorie, kterou je nutné znát pro porozumění

scénářům, které si budou frekventanti prakticky zkoušet.

Tři praktické pohledy na šikanování. Formy šikany. Zaměřeno na kyberšikanu.

III. blok semináře

a) Metodika první pomoci.

b) První část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou. Odzkoušení hlavních kroků první pomoci.

při řešení případu školní šikany a kyberšikany.

IV. blok semináře

Druhá část nácviku pro počáteční a standardní šikanu.DRUHÝ DEN (8 hod.)

I. blok semináře

Dokončení nácviku řešení případu školní šikany a kyberšikana.

II. blok semináře

Malý test – Posouzení bezpečnosti a účinnosti konkrétního postupu.

Dílna – Rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany.

Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?

III. blok semináře

Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch

skupinového násilí.

IV. blok semináře

Supervize – společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Využita bude

metoda případové skupiny s Bálintovskou strukturou.