Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.  Školní rok 2020/2021 výukový den-středa

Podtitul

Školní rok 2020/2021 výukový den-středa

Termín konání

26. srpna 2020 - 30. června 2021

Místo konání

NPI ČR Brno, Křížová 22

Lektor

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D., RNDr. Pavel Nezval

Doporučeno

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

Počet hodin

120

Cena

5500

Garant

Mgr. Šárka Dostalová - sarka.dostalova@npi.cz ,tel.: 543 541 247, mobil: 775 571 604

Číslo programu

K02-05-22-201

Číslo akreditace

MSMT-6593/2018-1-314

Anotace

Studium pedagogiky a) podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g)jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)
- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)
- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

Poznámka: Účastnický poplatek 10 000 Kč: 5 500 Kč za 2. semestr.

Copyright © 2019 NIDV