• Slide Basic 01

S pohádkou to dokážu

S pohádkou to dokážu  online

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
online
Termín konání
21. dubna 2021, 9. - 14.
Místo konání
MS Teams
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
6
Cena
700
Garant
Mgr. Hana Saitzová - hana.saitzova@npi.cz ,tel.: 543 541 201, mobil: 731 503 732
Číslo programu
Z67-03-22-211
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na představení souboru aktivit účastníkům na základě pohádek Na dvorečku na dvorku a O třech prasátkách.

Každá z těchto pohádek nabízí rozsáhlou sadu aktivit pro výuku všech vzdělávacích oblastí - v jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích pomocí metody CLIL. Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení),  poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.

Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4. - 5. třídu ZŠ.



Program je pojat jako pracovní dílna. Znalost angličtiny není podmínkou účasti na kurzu.



Časové rozvržení vzdělávacího programu:

Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy (90 minut)

Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy (45 minut)

Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry (45 minut)

Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky (45 minut)

Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry (45 minut)