• Slide Basic 01

Jak úspěšně vést mateřskou školu

Jak úspěšně vést mateřskou školu  online v MS Teams

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
online v MS Teams
Termín konání
25. května 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
online
Lektor
PhDr. Dana Moravcová, PhD.
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
890
Garant
Bc. Yvona Grunclová - yvona.grunclova@npi.cz ,tel.: 222 122 317, mobil: 777 405 418
Číslo programu
W98-02-12-211
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

Vzdělávací program je určený ředitelkám mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování kvality školy: Vedení výchovně vzdělávacího procesu (podpora bezpečného vzdělávacího klimatu, efektivní vyhodnocování procesu vzdělávání, management kontroly ). Řízení změny (vize školy a strategie k jejímu dosažení, plánování, sdílení vize a společných hodnot, prostředí otevřené změnám). Vedení a řízení sebe samé (sebereflexe své osobnosti, svého chování a jednání, efektivní komunikace, profesní etika, řízení času).Vedení a řízení druhých (motivace, komunikace a sdílené rozhodování, školní klima)Vedení a řízení instituce (organizování, interní předpisy, právní předpisy, školní řád, provozní řády). Školní vzdělávací programy - zkušenosti. Součástí programu je výměna zkušeností a závěrečná diskuse.