• Slide Basic 01

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře - online

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře - online

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
18. února 2021, 9.00 - 11.00
Místo konání
Microsoft Teams - online
Lektor
Michael Telín
Doporučeno
pedagogům všech SŠ
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Jana Šímová - jana.simova@npi.cz ,tel.: 222 122 313, mobil: 775 029 950
Číslo programu
21-31-12-ŠM-07
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Seminář je určen pro certifikované školní maturitní komisaře.

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře (ŠMK) je koncipován jako dvouhodinový plus čas na praktickou činnost komisaře, kterou provedou účastníci na DDT v kmenových školách.Obsah semináře:1. Novela školského zákona a vyhlášky – SČ MZ2. Organizace Společné části maturitní zkoušky (SČ MZ)3.  Harmonogram4. Obsluha digitalizačního modulu DDT – praktická část (po skončení semináře na kmenové škole)Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty souvisejícími s plněním výkonu funkce komisaře. Závěrečná část semináře bude vyhrazena pro nácvik činností při obsluze datového a digitalizačního terminálu. Část semináře bude vyhrazena dotazům

a diskusi. Cílová skupina: pouze certifikovaní školní maturitní komisaři. Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří budou vykonávat funkci školního maturitního komisaře v roce 2021.Termíny konání: 18. 1. – 4. 3. 2021Časová dotace: 3 hodiny (2 hodiny informační a diskusní, 1 hodina po skončení semináře bude vyhrazena praktické činnosti na datovém a digitalizačním terminálu na kmenových školách). V případě nejasností či dotazů se účastníci mohou obrátit na lektora emailem na adrese info@cermat.cz nebo na tel. čísle 224 507 507.