• Slide Basic 01

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů - komunikace, týmová spolupráce

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů - komunikace, týmová spolupráce  online v MS Teams

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
online v MS Teams
Termín konání
7. června 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Monika Nevolová
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
890
Garant
Bc. Yvona Grunclová - yvona.grunclova@npi.cz ,tel.: 222 122 317, mobil: 777 405 418
Číslo programu
L59-02-12-211-03
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním růstu a budování profesní identity.Vzdělávací program je tematicky zaměřen do oblasti efektivní komunikace a v jeho rámci je pracováno interaktivními technikami, především metodami dramatické výchovy (improvizace, simulace), dále s metodami filozofie pro děti (hledající společenství, diskuzní kruh) a vyprávění. Jednotlivá témata sociálního rozvoje:
  • Spolupráce - trénink kooperace - aktivní naslouchání, komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému, role ve skupině

  • Řešení problémů - simulace životních a pracovních situací a jejich řešení

  • Prezentační dovednosti - práce s hlasem, základní pojmy rétoriky, sebeprezentace

  • Týmové role a modelové situace