• Slide Basic 01

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů - komunikace, týmová spolupráce

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů - komunikace, týmová spolupráce  Šablony/2.I/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Šablony/2.I/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Termín konání
2. června 2021, 9.00 - 14.30
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
L59-02-22-211
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním růstu a budování profesní identity.Vzdělávací program je tematicky zaměřen do oblasti efektivní komunikace a v jeho rámci je pracováno interaktivními technikami, především metodami dramatické výchovy (improvizace, simulace), dále s metodami filozofie pro děti (hledající společenství, diskuzní kruh) a vyprávění. Jednotlivá témata sociálního rozvoje:
  • Spolupráce - trénink kooperace - aktivní naslouchání, komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému, role ve skupině

  • Řešení problémů - simulace životních a pracovních situací a jejich řešení

  • Prezentační dovednosti - práce s hlasem, základní pojmy rétoriky, sebeprezentace

  • Týmové role a modelové situace