• Slide Basic 01

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese  Šablony – DVPP v rozsahu 8 hodin

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Šablony – DVPP v rozsahu 8 hodin
Termín konání
12. května 2021, 9.00 - 14.30
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, mistři odborné výchovy
Počet hodin
8
Cena
890
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
L64-03-22-211
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

možno zařadit i do 04 střední vzdělávání

V semináři představujeme nejnovější poznatky pozitivní psychologie z oblasti životní spokojenosti. Účastníci jsou vedeni, aby získané poznatky aplikovali na svůj profesní život a směřovali tak k větší spokojenosti a životní pohodě ve svém povolání.

Důraz je kladen na individuální rozvoj silných stránek každého účastníka a jejich využití při hledání větší spokojenosti ve svém povolání pedagoga.

Součástí semináře je i představení příznaků syndromu burn-out a možností, jak tomuto syndromu předcházet. Věnujeme se rovněž účinným prvkům duševní hygieny, které jsou použitelné v povolání učitele.

Seminář je veden zážitkovou formou a důraz je kladen na aktivní zapojení všech účastníků.Vzdělávací plán:1. Nejnovější psychologické poznatky v oblasti well-being a životní spokojenosti

2. Pojetí pozitivní psychologie M. Seligmana

3. Fenomén flow

4. Praktická cvičení a sebezkušenostní aktivity napomáhající převedení teoretických poznatků do praxe a osobního i profesního života

5. Prevence syndromu burn-out, duševní hygiena v povolání učitele

6. Sdílení a diskuze