• Slide Basic 01

Pracovně lékařské služby ve školství

Pracovně lékařské služby ve školství

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
16.03. 2021
Místo konání
Učebna NIDV - všechna pracoviště
Lektor
Mgr. Stanislav Kutálek
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
550
Garant
Mgr. Radka Pazderková - radka.pazderkova@npi.cz ,mobil: 770 137 188
Číslo programu
Z02-01-22-211
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Seminář je zaměřen na problematiku pracovně lékařské služby v praxi škol včetně některých specifických momentů a činností v této oblasti služeb. Budou stanoveny podrobnosti k obsahu, organizaci a rozsahu pracovně lékařských služeb, které zaměstnavatelé potřebují k tomu, aby mohli v souladu s právní úpravou uzavřít písemné smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb. Specifikací účelu lékařských prohlídek ve vztahu zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a pracovně lékařských prohlídek bude zdůvodněn a vysvětlen význam pracovně lékařských prohlídek. Účastníci semináře budou informováni o tom, co se hodnotí a posuzuje, co upravuje základní vyšetření a další odborná vyšetření, kdy se prohlídky, případně v jaké frekvenci, provádějí a stanoví náležitosti některých dokumentů, které se používají při vysílání zaměstnanců k prohlídkám. Nedílnou součástí semináře jsou práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance jako jeden ze základních principů pracovněprávního vztahu. Hlavní tematické okruhy 1. Právní normy 2. Obecně k pracovně lékařským službám 3. Zajištění pracovně lékařských služeb 4. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 5. Povinnosti a práva poskytovatele PLS 6. Pracovně lékařské prohlídky (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní a následná) 7. Jiné předpisy upravující zdravotní způsobilost – mladiství, noční práce, řidiči 8. Podmínky vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, jeho obsah a posudkový závěr 9. Pracovněprávní důsledky pracovně lékařských prohlídek 10. Zkušenosti a problémy praxe 11. Závěr semináře.