• Slide Basic 01

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání  ONLINE

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
ONLINE
Termín konání
27. března 2021
Místo konání
Lektor
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Doporučeno
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Bc. Andrea Černá - andrea.cerna@npi.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 349 656
Číslo programu
R47-09-18-211
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Co je mentoring v současné ŠD, ŠK, SVČ, DDM a proč je potřebný?  1 hodina

    Osvojení základní terminologie Mentor x Mentee

    Znaky mentoringu  - dobrovolnost, vzájemná důvěra, empatie, diskrétnost, proaktivní přístup, povzbuzení, zpětná vazba, předávání kladných zkušeností Předpoklady dobrého mentora  2 hodiny

    - Zkušenost 

    - Schopnost empatie

    - Umění naslouchat

    - Pozitivně motivovaný zájem o druhé

    - Etický přístup k druhým lidem

    - Umět pozorovat a správně vnímat vyučování, chování učitele

    - V hospitační činnosti umět hledat pozitiva

    - Umět poraditKoučovací přístup   3 hodiny

    
Trénink dovedností

     Co jsou koučovací otázky?

     Odpovědnost, možnost volby

     Individuální koučink, skupinový týmový koučink

     Hlavní zásady koučinku

    Model GROW: G (goal) = cíl/ R (reality) = realita, momentální situace/ O (options) = možnosti/ W (will) = vůle, chuť, cesta

    Naslouchání, zpětná vazbaMotivace pro změnu, vedení a motivování  2 hodiny

 
Nic není více motivující než dobrý pocit z dobře vykonané práce.

  Vedení motivačních (řízených) rozhovorů a o osobnostním i profesním růstu každého pedagoga volného času a vychovatele.

  Vytváření podmínek, jež vedou k lepší motivaci vychovatelů a ke zvyšování kvality jejich práce, k promyšlenému osobnímu růstu a v neposlední řadě mohou pozitivně ovlivnit klima na pracovišti.

  Motivační faktory – způsoby projevů jednotlivých typů osobností, analýza pracovníků, tříbodová motivační metoda

  Sociální a profesionální role – typy chování v různých situacích, vzorce chování, očekávání

  Niterný leadership, pět kroků k niternému leadershipu