• Slide Basic 01

Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol

Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol  pro ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
pro ZŠ
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI Plzeň/online prostřednictvím MS Teams
Lektor
PaedDr. Antonín Herrmann, Mgr. Lucie Sichingerová
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Počet hodin
6
Cena
0
Garant
Mgr. Miroslava Sklenářová - miroslava.sklenarova@npi.cz ,tel.: 377 473 608, mobil: 775 571 656
Číslo programu
U31-14-14-212
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. Vzdělávací program svojí tématikou odpovídá realitě související s navyšováním dětí/žáků cizinců v prostředí českých škol. Jeho obsah vychází z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků cizinciů a přehled o efektivních podpůrných opatřeních, která mohou při práci se žáky cizinci využívat.Součástí programu je seznámení se základními relevantními právními normami v aplikovatelné podobě, především se školským zákonem a navazujícími předpisy. Bude představen proces, který jsou školy povinny při vzdělávání žáků cizinců zajistit. Součástí programu bude rovněž část věnovaná aktuálním informacím o možnostech podpory, např. spoluprací s krajskými úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, služeb asistenta pedagoga, formou účasti v rozvojových či dotačních programech, využitím nabídky činností nestátních neziskových organizací. Prostor bude dán také řízené diskuzi na probírané téma integrace žáků cizinců do vzdělávání postavené na typických kazuistikách a zkušenostech účastníků z jejich vlastní pedagogické praxe. Na závěr budou prezentovány vhodné a veřejně dostupné legislativní i metodické dokumenty MŠMT a NPI ČR související se vzděláváním žáků cizinců.