• Slide Basic 01

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
10. listopadu 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
990
Garant
PhDr. Olga Chalupová - olga.chalupova@npi.cz ,tel.: 543 541 248, mobil: 773 595 813
Číslo programu
F45-03-22-212
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

V semináři si vysvětlíme, jakým způsobem můžeme ve vyučování na 1. stupni základní školy propojit literární výchovu s výchovou etickou a výtvarnou, s prvoukou a pracovními činnostmi.
Předvedeme si, jak je možné využít literárního textu jako motivace pro osobnostní i sociální rozvoj žáků. Ukážeme si, jakým způsobem můžeme použít literární text pro výchovu
k toleranci, empatii, k vytváření hodnotového žebříčku, k rozvoji komunikace žáků, k týmové spolupráci a k řešení různých problémů, se kterými se žáci setkávají v běžném životě.

Seminář se vztahuje k tématům český jazyk a literatura, člověk a jeho svět a umění a kultura.