• Slide Basic 01

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!  MS Teams

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
MS Teams
Termín konání
13. května 2021, 8.00 - 14.30
Místo konání
online
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
660
Garant
PhDr. Olga Chalupová - olga.chalupova@npi.cz ,tel.: 543 541 248, mobil: 773 595 813
Číslo programu
C59-03-22-211
Číslo akreditace
MSMT-20803/2020-4-579

Anotace

Seminář se zaměřuje na efektivní zvládání konfliktních situací, se kterými se účastníci mohou setkat ve své praxi. Zdrojem konfliktů mohou být nejen žáci, studenti či rodiče, ale také kolegové a další lidé působící ve škole. Nejdůležitější strategií zvládnutí takovýchto situací je: zachovat si "chladnou hlavu", vyznat se v reakcích druhé strany a vést komunikaci (verbální i neverbální) tak, aby postupně došlo ke zklidnění vypjaté atmosféry a dál mohla probíhat konstruktivní komunikace. V průběhu semináře se účastníci seznámí s možnými postupy a principy, jak tyto konfliktní situace zvládat. Prakticky si vyzkoušejí základy některých komunikačních technik vedoucích ke zvládnutí konfliktů a získají povědomí, jak vhodně reagovat. Vše je probíráno na základě modelových situací předem připravených, ale také na situacích, které navrhnou přímo účastníci semináře. Proto se předpokládá aktivní zapojení účastníků. Součástí semináře jsou konzultace a diskuze k danému tématu.